Dialcom24 Sp. z o.o.

ul. Kanclerska 15, 60-327 PoznaƄ

KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164